Architecture, comercial, Interior

Pałac Branickich

Czytelnia i biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymsoku.